brandverzekering zakelijkWe maken hier een onderscheid tussen de CAR- en de montageverzekering.

CAR

Middels deze verzekering kun je schade door bijvoorbeeld fouten of uitvoeringsfouten verzekeren. Schades door storm, diefstal en vandalisme kunnen bijvoorbeeld ook meeverzekerd worden.

De CAR-verzekering kent meestal de volgende rubrieken (waaruit je kunt kiezen):

  • Het werk (dat je levert of geleverd hebt)
  • Aansprakelijkheid
  • Eigendommen opdrachtgever
  • Eigendommen directie en personeel
  • Hulpmaterialen
  • Transport

Bedrijven werkzaam in de bouwsector (burgerlijke- en utiliteitsbouw) sluiten deze verzekering bijvoorbeeld af. Het is mogelijk om zowel een tijdelijke als een doorlopende CAR-verzekering af te sluiten.

Montage

Deze verzekering kent (vaak) dezelfde dekkingen als de CAR-verzekering. De montageverzekering richt zich op het risico dat ontstaat bij installeren en monteren. Het is mogelijk om zowel een tijdelijke als een doorlopende montageverzekering af te sluiten.

Deze verzekering is er bijvoorbeeld voor bedrijven in de installatiebranche maar je kunt hierbij ook denken aan bedrijven welke een product ontwikkelen en vervolgens zelf in een groter geheel (zoals een machine) installeren/monteren.

 


Afdrukken   E-mailadres