inventaris goederenBij schade aan uw inventaris, bedrijfsuitrusting en/of goederen kunt u aan de volgende risico’s denken:

  • Brand / ontploffing
  • Blikseminslag / inductie / overspanning
  • Storm / neerslag (inclusief hagel) / wateraccumulatie / sneeuwdruk
  • Inbraak / diefstal / vandalisme

Een inventaris-/goederenverzekering dekt onder andere bovengenoemde risico’s. Daarnaast kunnen eigenaren- of huurdersbelangen ook meeverzekerd worden.

Op inventaris-/goederenverzekeringen staan vaak garantieclausules. Als u hier niet aan voldoet en er hierdoor schade ontstaat dan is er geen of slechts gedeeltelijk recht op een uitkering. Voorbeelden van deze clausules zijn: Buitenopslag, beveiliging, blusmiddelen en elektrische installaties.

Wij lopen deze clausules periodiek met onze klanten door en gaan waar nodig in gesprek met verzekeraars, omdat het maatwerk kan betreffen.


Afdrukken   E-mailadres