inventaris goederenBij schade aan uw inventaris, bedrijfsuitrusting en/of goederen kunt u aan de volgende risico’s denken:

  • Brand / ontploffing
  • Blikseminslag / inductie / overspanning
  • Storm / lekkage / hagel / waterophoping / sneeuwdruk
  • Inbraak / diefstal / vandalisme

Een inventaris-/goederenverzekering dekt onder andere bovengenoemde risico’s. Daarnaast kunnen eigenaren- of huurdersbelangen ook meeverzekerd worden.

Op inventaris-/goederenverzekeringen staan vaak garantieclausules. Als je hier niet aan voldoet en er hierdoor schade ontstaat of de schade wordt er erger door dan is er geen of slechts gedeeltelijk recht op een uitkering. Voorbeelden van deze clausules zijn: Buitenopslag, beveiliging, brandgevaarlijke werkzaamheden, acculaders, verwarmingstoestellen, blusmiddelen en elektrische installaties.

Wij lopen deze clausules periodiek met onze klanten door en gaan waar nodig in gesprek met verzekeraars, omdat het maatwerk kan betreffen.


Afdrukken   E-mailadres