brandverzekering zakelijkMedewerkers kunnen bijvoorbeeld tijdens werktijd of op weg naar het werk/naar huis te maken krijgen met een ongeval. Middels de (collectieve) ongevallenverzekering krijgt de medewerker dan een uitkering vanuit deze verzekering. Dit is vaak zowel bij blijvende invaliditeit als bij overlijden het geval. De verzekerde bedragen kun je zelf bepalen.

In bepaalde cao’s of arbeidsvoorwaarden kan afgesproken zijn dat er verplicht een ongevallenverzekering afgesloten dient te zijn. De dakdekkersbranche is hier een voorbeeld van, want dakdekkersbedrijven dienen verplicht een collectieve ongevallenverzekering met een 24-uursdekking aan te bieden.


Afdrukken   E-mailadres