rechtsbijstandDe kosten van advocaten kunnen erg oplopen waardoor een rechtsbijstandsverzekering uitkomst kan bieden. U kunt zelf kiezen welke rubrieken u wenst te verzekeren. Meestal gaat het om de volgende vier rubrieken:

 1. Verkeer
  Onder deze rubriek valt bijvoorbeeld rechtshulp wanneer een ander voertuig uw voertuig heeft beschadigd en uw voertuig alleen tegen Wettelijke Aansprakelijkheid verzekerd is. Ook geschillen rondom de aan-/verkoop en reparatie van een voertuig vallen onder deze dekking.

 2. Consument en wonen
  Als u bijstand nodig heeft voor bijvoorbeeld conflicten over aankopen van goederen of de koop/huur van uw woning dan valt dit onder deze dekking. Dit geldt ook voor burenrecht.

 3. Inkomen
  De module inkomen biedt bijvoorbeeld bijstand bij conflicten rondom arbeidsovereenkomsten, sociale uitkeringen/voorzieningen en pensioenaanspraken.

 4. Vermogen en fiscaal
  Deze module staat u bij wanneer u te maken heeft met conflicten met betrekking tot opgelegde belastingaanslagen, effectentransacties en uw eventuele tweede woning welke voor eigen gebruik is.

Afdrukken   E-mailadres