brandverzekering zakelijkBij schade aan uw pand kunt u aan de volgende risico’s denken:

  • Brand / ontploffing
  • Blikseminslag / inductie / overspanning
  • Storm / neerslag (inclusief hagel) / wateraccumulatie / sneeuwdruk
  • Inbraak / diefstal / vandalisme
  • Aanrijding en omvallen van kranen, bomen en antennes

Een gebouwenverzekering dekt onder andere bovengenoemde risico’s. Daarnaast moeten zonnepanelen bijvoorbeeld (vaak) apart op de verzekering aangetekend worden.

Op gebouwenverzekeringen staan vaak garantieclausules. Als u hier niet aan voldoet en er hierdoor schade ontstaat dan is er geen of slechts gedeeltelijk recht op een uitkering. Voorbeelden van deze clausules zijn: Buitenopslag, beveiliging, blusmiddelen en elektrische installaties.

Wij lopen deze clausules periodiek met onze klanten door en gaan waar nodig in gesprek met verzekeraars, omdat het maatwerk kan betreffen.


Afdrukken   E-mailadres