brandverzekering zakelijkBij schade aan je pand kun je aan de volgende risico’s denken:

  • Brand / ontploffing
  • Blikseminslag / inductie / overspanning
  • Storm / lekkage / hagel / waterophoping / sneeuwdruk
  • Inbraak / diefstal / vandalisme
  • Aanrijding
  • Omvallen van kranen, bomen en antennes

Een gebouwenverzekering dekt onder andere bovengenoemde risico’s. Daarnaast moeten zonnepanelen bijvoorbeeld (vaak) apart op de verzekering aangetekend worden.

Op gebouwenverzekeringen staan vaak garantieclausules. Als je hier niet aan voldoet en er hierdoor schade ontstaat of de schade wordt er erger door dan is er geen of slechts gedeeltelijk recht op een uitkering. Voorbeelden van deze clausules zijn: Buitenopslag, beveiliging, brandgevaarlijke werkzaamheden, acculaders, verwarmingstoestellen, blusmiddelen en elektrische installaties.

Wij lopen deze clausules periodiek met onze klanten door en gaan waar nodig in gesprek met verzekeraars, omdat het maatwerk kan betreffen.


Afdrukken   E-mailadres