Er kan milieuschade ontstaan door bijvoorbeeld asbest wat vrijkomt door een storm of brand. Ook het lekken van milieubelastende zaken (zoals schoonmaakmiddelen) in de bodem kan voor milieuschade zorgen.

De milieuschadeverzekering dekt onder andere milieuschade op uw eigen bedrijfsterrein maar ook (vaak) aan percelen van de buren. Sanerings-, bereddings- en onderzoekskosten zijn meestal ook een onderdeel van deze verzekering.

Deze verzekering sluiten we bijvoorbeeld regelmatig af bij horeca- en garagebedrijven, omdat zij te maken kunnen hebben met onder andere een vetput en/of olietanks..


Afdrukken   E-mailadres