Als transporteur van goederen kunt bij een schade aansprakelijk gesteld worden. Middels de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bent u onder andere verzekerd voor beschadigingen en diefstal van de vervoerde goederen. Dit geldt zowel tijdens transport als bij het laden en lossen. Deze verzekering kent ook specifieke dekkingen voor bijvoorbeeld koel- en vriesvervoer en vervoer per tank. De vervoerscondities (voorwaarden) bepalen in welke mate u aansprakelijk bent.


Afdrukken   E-mailadres