bedrijfsschadeBedrijfsschade

Als bedrijven bijvoorbeeld afhankelijk van een productielocatie zijn dan kan een bedrijfsschadeverzekering uitkomst bieden. Middels deze verzekering wordt de brutowinst (nettowinst + vaste kosten) verzekerd.

Bij bijvoorbeeld een brand kan een bedrijf naast schade aan het pand en de inventaris/goederen ook stil komen te liggen. De bedrijfsschadeverzekering dekt deze stilstand.

Waar een metaalbedrijf bijvoorbeeld pas na 52 weken weer volledig operationeel kan zijn, kan dit voor een winkel al na 26 weken het geval zijn. Ook hier gaat het dus om advies op maat. Ook kan bijvoorbeeld (gedeeltelijk) het toeleveranciersrisico meeverzekerd worden.

Voor exploitanten of verhuurders van onroerend goed kan er ook een ‘bedrijfsschadeverzekering’ voor de huurderving afgesloten worden.

Extra kosten

Naast de bedrijfsschadeverzekering kent men ook nog de extra kostenverzekering: Als u als onderneming niet afhankelijk van een bepaalde locatie bent maar bij bijvoorbeeld een brand wel de nodige kosten voor de huur van een pand en extra personeel dient te maken, dan kan een extra kostenverzekering uitkomst bieden.


Afdrukken   E-mailadres