bedrijfsschadeBedrijfsschade

Als bedrijven bijvoorbeeld afhankelijk van een productielocatie zijn dan kan een bedrijfsschadeverzekering uitkomst bieden. Middels deze verzekering wordt de brutowinst (nettowinst + vaste kosten) verzekerd.

Na bijvoorbeeld een brand kan je bedrijf (gedeeltelijk) stil komen te liggen. De bedrijfsschadeverzekering dekt deze stilstand.

Waar een metaalbedrijf bijvoorbeeld pas na 78 of 104 weken weken weer volledig operationeel kan zijn, kan dit voor een winkel al na 26 of 52 weken het geval zijn. Ook hier gaat het dus om advies op maat. Ook kan het toeleveranciersrisico meeverzekerd worden.

Voor exploitanten of verhuurders van onroerend goed kan er ook een bedrijfsschadeverzekering voor de huurderving afgesloten worden.

Extra kosten

Naast de bedrijfsschadeverzekering kent men ook nog de extra kostenverzekering: Wanneer je als onderneming niet afhankelijk van een bepaalde locatie bent maar na bijvoorbeeld een grote waterschade wel de nodige kosten voor de huur van een pand en extra personeel dient te maken, dan kan een extra kostenverzekering uitkomst bieden.


Afdrukken   E-mailadres