Als ondernemer heb je op de bijstand na géén recht op sociale voorzieningen en daarom is het erg belangrijk om stil te staan bij het arbeidsongeschiktheidsrisico.

In de meeste gevallen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering het beste vangnet. In sommige gevallen kan (als aanvulling) een ongevallenverzekering of verzekering bij het UWV afgesloten worden. Ook het aansluiten bij een broodfonds kan ooit een (aanvullende) optie zijn.

De premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar, dus de premie is aanzienlijk lager dan veel ondernemers denken.

Daarnaast zijn er ontzettend veel mogelijkheden om het precies op maat van de ondernemer en zijn of haar gezin/situatie aan te laten sluiten. Dit heeft te maken met de vele parameters van zo’n verzekering. Denk hierbij aan het bruto verzekerde bedrag, de eigen risicotermijn, indexeringen, premievrijstelling, eindleeftijd, preventiemaatregelen, optierecht, betalingstermijn, aanvangskorting, arbeidsongeschiktheidscriterium en arbeidsongeschiktheidsdrempel.

Onze dienstverlening ten behoeve van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is aanzienlijk uitgebreider dan bij veel andere kantoren. Denk hierbij aan:
- Iedere drie jaar een marktonderzoek om te bekijken of er een gunstiger alternatief is
- Het wijzen op wijzigingen in de wet, ontwikkelingen, etc.
- Periodieke onderhoudsgesprekken waarbij we de verzekering op de actuele/gewenste situatie aan blijven laten sluiten
- Wanneer je arbeidsongeschikt raakt en er een arbeidsdeskundige vanuit de verzekeraar langskomt dan zijn we (indien gewenst) bij deze gesprekken aanwezig


Afdrukken   E-mailadres