De tendens in Nederland is dat bestuurders van zowel bedrijven, stichtingen als verenigingen steeds gemakkelijker aansprakelijk worden gesteld voor ‘onbehoorlijk bestuur’.

Naast de bestuurdersaansprakelijkheidsclaim zelf dekt deze verzekering ook de kosten van verweer tegen aansprakelijkstellingen, want ook als je niet aansprakelijk bent dan kun je met een aansprakelijkstelling te maken krijgen en dan brengt dit ook de nodige kosten van verweer met zich mee.

Ook bij VvE’s is het in veel gevallen belangrijk om dit risico te verzekeren, omdat je hierbij vaak te maken hebt met meerdere (relatief onbekende) bestuurders waarbij je aansprakelijk kunt worden gesteld voor het ‘onbehoorlijk bestuur’ van een andere bestuurder.


Afdrukken   E-mailadres