verzuimAls werkgever heeft u bij arbeidsongeschiktheid van werknemers gedurende twee jaar een loondoorbetalingsverplichting. Bij wet is geregeld dat dit zowel in het eerste als het tweede jaar minimaal 70% van het loon voor arbeidsongeschiktheid dient te zijn. In de cao of arbeidsvoorwaarden kan hiervan afgeweken worden. In de cao voor metaalbewerkingsbedrijven staat bijvoorbeeld dat de eerste zes maanden 100% van het loon betaald moet worden en de daaropvolgende 18 maanden 90% van het laatstverdiende loon.

Bij de verzuimverzekering kunt u dit risico verzekeren. U kunt verschillende parameters zelf bepalen, zoals het uitkeringspercentage, de eigen risicotermijn en het wel of niet meeverzekeren van werkgeverslasten.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de arbodienstverlening aan deze verzekering te koppelen. Vaak hoeft u dan ziek-/betermeldingen van werknemers alleen bij de verzekeraar te melden en dan gaat de melding ook rechtstreeks naar de arbodienstverlener. Vanaf juli 2017 is iedere werkgever in Nederland verplicht om minstens een basiscontract met een arbodienstverlener af te sluiten.


Afdrukken   E-mailadres