Standaard ben je als werkgever bij het UWV voor het WGA- en ziektewetrisico verzekerd en draag je hier premie voor af. Vaak is het zo dat hoe hoger de loonsom van een bedrijf is, hoe aantrekkelijker het kan zijn om dit risico bij een verzekeraar onder te brengen.

Als werkgever kun je er dus voor kiezen om dit risico bij een verzekeraar te verzekeren. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de uitkering aan (ex-)medewerkers evenals de re-integratie gedurende tien jaar. Zowel de uitkeringen als de re-integratie vallen onder de WGA- en/of ziektewet- eigenrisicodragersverzekering. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om alleen het WGA-gedeelte bij een verzekeraar onder te brengen.


Afdrukken   E-mailadres